Προαγωγές Δικηγόρων

Προαγωγές Δικηγόρων

 

Για την προαγωγή δικηγόρων σε παρ' Εφέταις απαιτούνται:

  • 4ετής θητεία στο Πρωτοδικείο Χανίων
  • Σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του Δ.Σ. Χανίων
  • Δύο (2) παράβολα, υπέρ Ταμείου Νομικών και Τ.Ε.Α.Δ., που εκδίδονται στο Ταμείο Νομικών ή στην Εθνική Τράπεζα
  • Ένα (1) αντίγραφο δικογραφίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου μαζί με την εκδοθείσα επ’ αυτής απόφαση
  • Παράβολο προαγωγής στο Λογιστήριο του Δ.Σ.Χ 88€

Για την προαγωγή δικηγόρων σε παρ' Αρείω Πάγω απαιτούνται:

  • 9ετής θητεία μετά την ορκωμοσία
  • Σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του Δ.Σ. Χανίων
  • Δύο (2) παράβολα, υπέρ Ταμείου Νομικών και Τ.Ε.Α.Δ., που εκδίδονται στο Ταμείο Νομικών ή στην Εθνική Τράπεζα
  • Μία (1) απόφαση Εφετείου
  • Παράβολο προαγωγής στο Λογιστήριο του Δ.Σ.Χ 300€

Εισφορές Προαγωγής

Για την προαγωγή Δικηγόρου στο Εφετείο & στον Άρειο Πάγο ή απευθείας στον Άρειο Πάγο, η εισφορά είναι ίση με το ποσό 5, 10, και 15 αντίστοιχα ατομικών εισφορών ασφαλισμένου, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαγωγή.

Η μη καταβολή της εισφοράς αυτής συνεπάγεται το απαράδεκτο της αίτησης προαγωγής. Ν.Δ.4114/60, Ν.1090/80, Ν.1512/85 & Ν.1759/88 & ΒΔ 795/72.

Ε.Τ.Α.Α./ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - Τ.Ε.Α.Δ.          

Παράβολα Διορισμού και Προαγωγών Δικηγόρου στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών θα βρείτε στα συνημμένα του άρθρου.

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ : 040-546154-57 Κωδικός αιτιολογίας: 6
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΕΑΔ : 040-546155-31 Κωδικός αιτιολογίας: 6

Αριθμός πελάτη ΕΤΕ (ΕΤΑΑ / ΤΑΝ): 9805690008

Κωδικός υπόχρεου: Α.Μ./ΤΑΝ.