Υποθηκοφυλακείο Σφακίων

Υποθηκοφύλακας Σφακίων είνια η κα Αγγελική Σιλιγάρδου.