Υποθηκοφυλακείο Κολυμβαρίου

Υποθηκοφύλακας Κολυμβαρίου είναι η κα Λυδία Φρύδα.

τηλ. εξυπηρέτησης: 2824084006