Εισηγήσεις Ολομέλειας Σεπτεμβρίου 2012

Λόγω του όγκου και της ειδικής μορφοποίησης του κειμένου της εισήγησης θα πρέπει να το διαβάσετε σε μορφή pdf.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 96 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 3919/2011, με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του ΚωδΔικ, στο πλαίσιο απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και καθιερώθηκε το πρώτον η υποχρέωση του Δικηγόρου να προκαταβάλλει ορισμένο ποσοστό επί ποσού αναφοράς ίσο με το παρακρατούμενο από την προκαταβολή της δικηγορικής αμοιβής

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Δ.Π.Θ.

 

Υποχρεούνται οι Δικηγόροι Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. (επί παγία αντιμισθία αμειβομένων και κατ' αποκοπήν) [πλην Δημοσίου] στην έκδοση των προβλεπόμενων από το άρθρο 96  ΚΔικ γραμματίων προείσπραξης του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου;

 

Γνωμοδοτικό Σημείωμα

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μιχαήλ Επαμ. Ζαφειρόπουλου

Γεν. Γραμματέα Δ.Σ.Α.

 

Σεπτέμβριος 2012

 

Έχω και παλαιότερα τοποθετηθεί ενώπιον της Ολομέλειάς σας σχετικά με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συνδικαλιστικού μας γίγνεσθαι και εκφράζω και πάλι τη βαθιά μου πεποίθηση, ότι ο δρόμος αυτός περνάει μέσα από έναν Κώδικα σύγχρονο, όπως αυτόν που φιλοδοξούμε πιστεύω οι περισσότεροι σε αυτήν την αίθουσα να συνδιαμορφώσουμε.

Είναι προφανές, πως η διαδικασία ανάδειξης της συνδικαλιστικής μας ηγεσίας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την απάντηση στο ερώτημα που πολλές φορές μας απασχολεί.

Τί συλλόγους θέλουμε.

Τί συνδικαλισμό θέλουμε.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Η νέα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 96 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας Δικηγόρων)

 

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 96 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας Δικηγόρων) «.3. Από την υποχρέωση της προκαταβολής που ορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 απαλλάσσονται οι δικηγόροι, όταν εκπροσωπούν: α)…, β)…, γ) Το ελληνικό Δημόσιο.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 2882/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 4070/2012 (επίδοση της αίτησης για την αναγνώριση δικαιούχου στον Προϊστάμενο της οικείας δασικής αρχής) και η μεταβατική διάταξη του άρθρου146 του ιδίου νόμου(εφαρμογή και στις εκκρεμείς απαλλοτριώσεις