Επιτροπή Πολιτισμού

Η Επιτροπή αυτή ασχολείται με όλα τα θέματα πολιτισμού (θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).

Υπεύθυνος του τομέα είναι ο  κ. Βεργάκης Γεώργιος συνεπικουρούμενος από την κ. Αγάπη Μικρού.