Επιτροπή Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου

Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η συνέχιση και η εξέλιξη του σωματείου με την επωνυμία " Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου" , η εποπτεία του και η προώθηση των σκοπών του σε όλα τα επιστημονικού ενδιαφέροντος θέματα με τα οποία ασχολείται αδιάλειπτα από τη χρονιά που δημιουργήθηκε καθώς και η διατήρηση της περιουσίας του.

Υπεύθυνη του τομέα είναι η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.Χ  Αγάπη Μικρού.

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
  • ΑΓΑΠΗ ΜΙΚΡΟΥ
  • ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΧΑΖΙΡΑΚΗ
  • ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • ΡΟΖΗ ΣΠΑΡΤΑΛΗ
  • ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ
  • ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΝΑΚΗ