Επιτροπές

Έργο της Επιτροπής θα είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος, γλώσσας και άλλων ιδιαιτεροτήτων του καθενός.

Την Προεδρία αναλαμβάνει ο κ. Κώστας Γκαζής.

Έργο της Επιτροπής είναι όλα τα θέματα λειτουργίας των δικαστηρίων, στέγασης των υπηρεσιών του Συλλόγου και διάθεσης ποσών του αποθεματικού που έχουν αποφασισθεί από το καταστατικό όργανο υπέρ αυτού του σκοπού απόκτησης κτιριακών εγκαταστάσεων.

Υπεύθυνοι του τομέα αναλαμβάνουν ο κ. Απόστολος Αποστολάκης μαζί με τον κ. Ευτύχιο Μαυρογένη.

Έργο της Επιτροπής είναι όλα τα θέματα της τήρησης των Αρχών Δεοντολογίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου που είναι ο Κανόνας για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου, οι κατάλογοι και οι υπηρεσίες των μελών του Συλλόγου. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ανάληψη των θεμάτων αυτών και αυτεπαγγέλτως ώστε να προλαμβάνονται περιστατικά πριν διογκωθούν και να επιλύονται άμεσα πριν φθάσουν στο Δ.Σ.

Υπεύθυνοι της Επιτροπής αναλαμβάνουν ο κ. Μαυρογένης Ευτύχιος και ο γενικός γραμματέας του Δ.Σ.Χ. κ. Πραματευτάκης Χρήστος.

Η Επιτροπή αυτή θα επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων των νέων μελών του Συλλόγου (επαγγελματικά, επιμόρφωσης και ασφάλισης και γενικά με οτιδήποτε  μπορεί να τους χρησιμεύσει ή βοηθήσει για να "σταθούν" στο δύσκολο και ανταγωνιστικό επάγγελμα του δικηγόρου).

Υπεύθυνος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Ιωάννης Λιονάκης σε συνεργασία  με τον κ. Ευτύχιο Μαυρογένη και κ. Κωνσταντίνο Ποθητάκη.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι όλα τα θέματα της Δικηγορίας και η σύνδεση των θεμάτων αυτών με την κοινή γνώμη και ο καθοριστικός ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην παρουσίαση των θεμάτων αυτών στην κοινή γνώμη και τη διαμόρφωση αυτής (θέματα αρθρογραφίας και δημοσίων σχέσεων κλπ).

Πρόεδρος της επιτροπής αναλαμβάνει η κ. Αγάπη Μικρού.

Η κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής είναι τα θέματα των προϋποθέσεων εγγραφής, ασφάλισης και συνταξιοδότησης των δικηγόρων και η παροχή χρήσιμων πληροφοριών επί αυτών.

Πρόεδρος της επιτροπής: κ. Αδαμάντιος Αρετάκης